Ostrava – Tématem říjnového vydání diecézního zpravodaje OKNO je beatifikace P. Richarda Henkese, SAC v německém Limburgu. Nového blahoslaveného vzpomínali také na pouti národů na Maria Hilf, kam pomocný biskup Martin David dovezl relikviář s jeho ostatky. V úvodníku nabízíme přepis kázání biskupa Martina věnované bl. Richardovi.

Ve zpravodajské části informujeme o pouti církevních škol na Svatý Hostýn, setkání hasičských praporů ve frýdecké bazilice a o přípravných pracích na stavbě kostela Božího Těla pro Guty.

Ve zprávách ze života farností se dočtete o oslavách 250. výročí kaple Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích na Opavsku, kde rovněž zrestaurovali varhany ve farním kostele. Do oprav se pustili také skauti z Kopřivnice. Na 20 let si pronajali faru v Trnávce a chtějí si z ní udělat víkendovou základnu. Oslavují rovněž v Opavě. Důvodem k radosti je 25 let od zahájení vydávání farního zpravodaje Cesta.

Nejen zaměstnance Charit může zaujmout putování ostatků sv. Vincenta de Paul, které se zastaví ve dnech 31. října až 1. listopadu ve farnosti Ostrava-Stará Bělá. Ostatky putují po České republice ve dnech od 28. října do 14. listopadu. Charita Opava nabízí 16. října bazárek dětského oblečení.

Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí vzdělávání pro pěstouny a rovněž účast na kurzu Přirozeného plánování rodičovství. Na příští rok mají v CPR a SP připravený také nástěnný kalendář s tipy na výlety do Biskupských lesů.  

Vnitřní dvoustrana informuje o aktuálních akcích a nabídkách Centra pro mládež, Centra pro rodinu a sociální péči, Katechetického a pedagogického centra a přináší také aktuality z církevních škol. Katechetické centrum v současné době nabízí dvě pracovní uplatnění a Biskupské gymnázium zve na den otevřených dveří ve formě dne stráveného se studenty a vyučujícími přímo ve škole.

U příležitosti 20. výročí povýšení frýdeckého poutního kostela Navštívení Panny Marie na baziliku minor jsme se zajeli podívat přímo do této farnosti. V současné době duchovní správu vedou tři redemptoristé ze Slovenska. Ve farnosti působí celá řada různých společenství. Vybere si skutečně každý. Působí zde také tři scholy, dětská scholička  a farní chrámový sbor.

Do kulturní rubriky jsme zařadili příspěvek o obnově sochy sv. Václava ve Štramberku, kterou 1. února tohoto roku zničily spadlé větve stromů. V den slavnosti sv. Václava byla požehnána nová socha sv. Václava. K Vánocům nadělí hudební skladatel Pavel Helebrand divákům své nové dílo. Muzikanti a herci nastudovali vánoční zpěvohru „Jezulátko“, která se představí Divadle Antonína Dvořáka v Ostravě 15. 12., 22. 12. a 25. 12. 2019.

V rubrice evangelizace informujeme o projektu fajné farní zahrady v Ostravě-Heřmanicích, kterou místní farníci za peníze města přetvořili v otevřený prostor pro trávení volného času nejen s dětmi. Přestavuje se také v Římě. V poutním domě Velehrad na Via delle Fornaci 200 je čilý stavební ruch již několik měsíců. Bourá se a staví. Od 1. 1. 2020 bude areál poutního domu schopen ubytovat až 62 poutníků nebo turistů, kteří míří poznávat věčné město na Tibeře.  

Na věčnosti je již 17 let P. Cyril Vrbík. Tento mučedník z Dubu nad Moravou zemřel násilnou smrtí 22. října 2002. Málokdo ví, že jeho kněžský život je spojen také s naší diecézí. Sedm let kaplanoval ve farnosti Místek a dodnes jsou v řadách zdejších farníků pamětníci, kteří na působení otce Cyrila vzpomínají. Působil zde od svého kněžského svěcení v roce 1969 až do roku 1976.

 

Pin It