Ostrava - O návštěvě nuncia v Ostravě, výstavě k 120. výročí narození kardinála Františka Tomáša, ale také zprávu o Misse Chriismatis v katedrále přinesly čtenářům první stránky květnového vydání diecézního zpravodaje OKNO.

Do zpravodajské rubriky jsme zařadili také informaci o požehnání nového traktoru a polí Agropodniku Dvorce, jehož vlastníkem je už druhým rokem ostravsko-opavské biskupství. K výročí kardinála Tomáška přejmenují ve Studénce školu a ve Frýdku se k 20. jubileu povýšení kostela na baziliku minor udělují plnomocné odpustky.

Farnost, kterou v květvnovém čísle představujeme, je Bruntál. Redaktor Libor Rösner svůj příspěvek nazval dovětkem "procházka Údolím radosti", protože přesně tak zní překlad německého názvu města Freudenthal. Město a farnost jsou historicky provázanné s půsoebením řádu německých rytířů. Duchovní správu farnosti vedou členové řádu Domu Panny Marie v Jeruzalémě i v současnosti. Duchovním správcem farnosti je P. Dariuszz Cecerski, OT. V rubrice Osobnost víry představujeme P. Heriberta Klugera, OT, kněze z řádu německých rytířů, který zemřel v koncentračním táboře Dachau.

Tématem čísla je fenomén poutnictví. Pěší putování zažívá v současné době renesanci a na vícedenní poutě nebo až do španělské Compostely se ročně vydávají statisíce lidí. Také v České republice jsou již dnes k dispozici značené trasy svatojakubské cesty, které jsou napojeny na celoevropskou síť těchto stezek. Jejích cílem je hrob sv. Jakuba v Santiagu de Compostela. K tématu jsme připojili také svědectví účastníků velikonočního pěšího putování z Opavy do Mikulova.

 

 

Pin It