Ostrava - Po otevření první strany diecézního časopisu nás přivítá napsaný Dopis nemocným Advent – Vánoce 2012 od našeho biskupa Františka Václava. Dále zde nalezneme základní informace ohledně Plnomocných odpustků v roce Víry pro nemocné a rovněž diář biskupa během vánočních svátků a měsíce ledna 2013. Pro každého, jenž by hledal Přehled vánočních bohoslužeb ve farnostech, jej odkazujeme na stránky www.doo.cz, který bude k dispozici od 15. 12. 2012.Na straně 3 se jako obvykle nachází obsah, tiráž a úvodník, tentokráte od P. Petra Dokládala, faráře ve Starém Jičíně.

Na následujících stránkách v sekci Zpravodajství naleznete články o obrazu Ostravská madona v katedrále a aktuální svědectví k tématu bezdomovectví, jaké to je prožít - Noc venku ve spacáku a na kartonech. Bonusem těchto stránek je pro mnohé z nás malý Přehled příležitostí ke svátosti smíření v ostravské katedrále. Na stránkách Zpravodajství se rovněž nalézají články o tom, jak otec biskup uctil s veterány oběti válek, že v Odrách zkolaudovali vstupní nádvoří církevní školy a že Karviné –Dolech je kostel po rekonstrukci opět otevřen pro bohoslužby, a jak například probíhá biskupská vizitace, tentokráte v Klimkovicích.

Stránka 8 sekce Charita připomíná, Tříkrálovou sbírku, jakož i informuje o proběhlé výstavě „I Romové jsou Boží“ a reakcích na ni. Je zde i zmínka o úspěchu Diecézní charity ostravsko-opavské při získání Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost v rámci programu CSR.

V sekci Farnost, jsme věnovali naši pozornost Hnojníku, jehož kostel oslavil 200 let služby svým farníkům. Do oslav skrze duchovní obnovu byl zapojen i P. Prokop Petr Siostrzonek, OSB, převor benediktinského kláštera v Praze – Břevnově, jehož pojí k tomuto místu osobní vzpomínka.

Stránky 10 a 11 slouží jako jindy k informování čtenářů našeho diecézního zpravodaje. Jsou zde, co nejaktuálnější pozvánky jednotlivých diecézních center, takže každý si může vybrat podle toho, co jej zajímá. Nyní zde naleznete adventní, vánoční programy a dokonce už i několik lednových tipů.

Tématem měsíce je výroba Andělíčků v Malé Morávce, její řezbářská školička a malí řezbáři. Dozvíte se i to, že vyrobené andělíčky dětskou ručičkou mají biskupové a kardinál. Jednoho dokonce vlastní i papež, a na to, jak zareagoval na tento dárek, se více dočtete v článku.

Pro ty, kdož netrpělivě čekají na Betlémské světlo, jistě potěší článek o Skautech, kteří je budou i letos rozvážet a to 22. 12. 2012. Kam a v kolik je lze nastudovat v článku. Někteří z nás jistě ocení informace ohledně Živých jesliček a výstavy betlémů, na straně 13 je věnován prostor právě těmto akcím.

Stranou 14 a 15 si můžete s námi zrekapitulovat rok 2012 v diecézi aneb při jakých příležitostech jsme se mohli, jako diecézní rodina setkat společně s otcem biskupem.

Na stránce 16 se nachází článek o církevních restitucích, včetně reakce řeholních sester na toto téma. Doplňkem je krátká inzertní část.

Strana 17 je jako obvykle věnována Katechismu katolické církve – tématem je Ochrana života a zdraví.

Soutěžící čtenáře a případné výherce jistě potěší malé okénko na straně 17.

Na straně 18 v Knihovničce si můžete vybrat z nabízených titulů Karmelitánského nakladatelství a Knihkupectví Paulínky a zpříjemnit si sváteční adventní nebo vánoční dny četbou nebo sebevzděláváním. Pro příznivce historie chceme upozornit také na novinku, jejíž autorem je prezident Diecézní charity ostravsko-opavské P. Jan Larisch, ThD. Knížka s názvem Mons. ThDr. P. Rudolf Nejezchleb pojednává o historii charitativního díla na Ostravsku v 1. polovině 20. století.

Strana 19 je věnována významným osobnostem Roku víry – P. .Jindřich Jenáček, vězni komunismu a Vlastě Kurkové, bývalé ředitelce církevního gymnázia v Ostravě.

Na titulní stránce naleznete doprovázející fotky našeho fotografa Pavly Zuchnického z Řezbářské školičky v Malé Morávce.

Pin It