Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO se dostává v těchto dnech ke svým čtenářům. Obálku časopisu obsadily fotografie z misijní cesty do Paraguaye ředitele televize Noe P. Leoše Ryšky SDB, představené Kongregace Milosrdných sester sv. Františka sestry Františky Ryškové a fotografa a kameramana Pavla Zuchnického. O misiích opavských řeholnic v této jihoamerické zemi se dočtete také ve zpravodajské části listopadového vydání časopisu. Úvodník na dušičkové téma smrtelnosti člověka a přípravu na odchod z tohoto světa připravil salesián P. František Blaha. Ve zpravodajské části se čtenáři OKNA seznámí se jmény jednadvaceti oceněných, kteří byli biskupem Lobkowiczem odměněni za své zásluhy pro život diecéze v den slavnosti svaté Hedviky 16. 10. V časopise najdete také vzpomínku na služebníka Božího P. Antonína Šuránka, od jehož smrti uplynulo 30 let.

Při toulkách diecézí jsme se tentokrát zaměřili na farnost Borová-Malenovice, kde působí P. ThLic. Karel Slíva. Z jeho vyprávění se dozvíte, čím žije farnost na úpatí Lysé Hory. Tématem měsíce je chudoba, které se od 15. do 21. 10. věnovaly Charity a další neziskovky. Součástí tématu je pozvánka na akci Noc venku, kdy si bude moci každý dobrovolně vyzkoušet situaci stovek bezdomovců a přečkat noc z 22. na 23. 11. pod širým nebem v centru Ostravy.

V časopise se dočtete také o novém filmu Mobil, který vznikal za podpory televize Noe. Celou dvoustranu časopisu zaplnily informace o dokončených opravách kostelů v Orlové, Šenově, Gutech, Petrovicích u Janova, Lichnově u Nového Jičína a v Rychvaldu. Během celého Roku víry se na stránkách OKNA budou objevovat příběhy osobností víry. První osobností je sestra Mária Stanislava Ernstová, OSU, která zastupuje příkladné životy stovek řeholnic internovaných v Bílé Vodě u Javorníka.

Pin It