OKNO1113Závěr Roku víry v listopadovém vydání diecézního zpravodaje OKNO připomíná úvodník P. Petra Šustáčka i anketa mezi duchovními. Zpravodajství přináší informaci o ocenění 22 mužů a žen v den slavnosti svaté Hedviky, ale i o problémech ve farnosti Vrbno pod Pradědem, kde museli z technických důvodů zavřít kostel.

Tématem čísla je prezentace Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách. Církevní škola nabízí zdělávání v maturitních oborech předškolní a mimoškolní pedagogika, sociální činnost a zdravotnický učební obor ošetřovatel. Škola má v nabídce také maturitní obor Pedagogické lyceum, který se potýká s nedostatkem studentů.

V listopadovém vydání představujeme farnost Mikulovice na Jesenicku, kterou společně s Písečnou a dalšími farnostmi spravuje P. Jiří Urbánek. S farností a nedalekým poutním místem Maria Hilf souvisí příběh mikulovického farníka Jiřího Šnajdra, který se v 90. letech 20. století podílel na obnově poutního místa u Zlatých Hor.

V čísle najdete také pokračování v úvahách P. Rudolfa Friedla nad Katechismem katolické církve. Tentokrát se věnuje tématu dobrých skutků. Rok víry připomíná také soutěž s osmisměrkou. Knihovnička nabízí před blížícími se Vánocemi aktuální nabídku Karmelitánského nakladatelství, knihkupectví Paulínky a Nakladatelství Portál. Osobností Roku víry je sestra S. M. Celina Palinská, SCSC, která část svého řeholního života prožila v Ostravě.

Pin It