OKNO0913
Se začátkem měsíce září vychází nové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Vlajky tří zemí a schola složená z mladých z Česka, Slovenska a Polska dává na titulní straně nahlédnout do atmosféry již 5. pouti tří národů na Trojmezí. Zadní strana obálky nabízí pohlednici z letního tábora dětí z Hlučína na Slezké Hartě. Jak se žilo malým robinsonům se dočtete na prvních dvou stranách zpravodajství.

Po červencové dovolené se opět zaplnil diář otce biskupa řadou akcí. V sobotu 17. 8. sloužil mši svatou v obci Olbramice, kde za přítomnosti řeckokatolických duchovních instaloval ostatky bl. Mučedníka biskupa Pavla Petra Gojdiče. Proč právě v Olbramicích se dočtete na straně 6. S novým školním rokem začíná ve školách také možnost přihlásit své děti k výuce náboženství. Většina školáků má tuto možnost výběru v rámci nepovinných předmětů. Na Základní škole v Bolaticích zařadili křesťanskou výchovu mezi povinně volitelné předměty. Školáci tak mohou volit mezi výukou náboženství a estetickou výchovu.

Rádi soutěžíte a ještě máte do konce září čas na cestování? Pak se vám určitě bude líbit soutěž „Nejkačka“, která zve k návštěvě míst, které byly opraveny nebo vybudovány z operačních programů EU. K získání některé z pěti praktických odměn stačí navštívit čtyři místa v Moravskoslezském kraji. Mezi dvaceti místy je zařazeno také pět kostelů.

Charita Ostrava získala darem rodinný dům v Ostravě-Radvanicích. Po jeho přestavbě se z něj staly startovací byty pro šest mužů bez domova. Dům sv. Lucie požehnal otec biskup František Václav Lobkowicz. Přítomna byla také dárkyně nemovitosti. Na aktuální téma církevních restitucí poskytl OKNU rozhovor generální vikář ostravsko-opavské diecéze Mons. Martin David.

Téma měsíce avizovala již titulní strana zářijového čísla. Pouť tří národů na Trojmezí je rok od roku více vnímána nejen jako setkání obyvatel příhraničního regionu. Někteří poutníci neváhají cestovat i stovky kilometrů. Před samotnou poutí se v Polsku setkala mládež tří zemí. Jejich cílem je vybudovat duchovní Archu mladých a později na Trojmezí postavit stavbu skutečné Archy se zázemím k setkávání národů.

První číslo po letních prázdninách se také vrací ke Světovým dnům mládeže s papežem Františkem v Riu de Janeiro. Jak setkání v Brazílii probíhalo a co nejvíce oslovilo poutníky z České republiky se dočtete v příspěvku „Brazilci nás přijali s otevřenou náručí“. Ještě dříve než Svatý otec František vyzval mladé v Riu k hlásání Krista, vydal se tým mladých evangelizátorů pod vedením týmu ze Staré Vsi nad Ondřejnicí do lázeňského města Jeseník.

Z dalších zpráv se čtenáři dozvědí o věčných slibech sestry Františky Marii Kroupovů, která je první sestrou sv. Alžběty pocházející z Česka od 2. světové války. V Dolní Lhotě oslavili na začátku července cyrilometodějské výročí novým sousoším věrozvěstů. Na oslavy 20. výročí zve na sobotu 21. 9. Centrum pro rodinu a sociální péči. Osobností víry je tentokrát Mons. ThDr. Antonín Huvar.

Pin It