Červenou obálkou upoutá čtenáře vydání červnového vydání zpravodaje OKNO. Fotografie na titulní straně zachycuje uložení ostatků blah. papeže Jana Pavla II. v kostele Svatého Ducha v Ostravě. V diecézi tak nyní máme ostatek s kapkou krve papeže již na dvou místech. V září loňského roku proběhla obdobná slavnost na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor.

Jak lze využít pouť ke sv. Janu Nepomuckému k oživení historických událostí, se dočtete v reportáži z pouti v Neplachovicích. Tradiční pouť na Hůrku u Štemplovce musela být kvůli dešti přesunuta do neplachovického kostela sv. Jana Křtitele. Divadlo, které P. Petr Knapek se svými farníky připravil se přesto odehrálo. Kostýmy, které si organizátoři letos připravili ve stylu Opavského kongresu z roku 1820, byly skutečně parádní. Přesvědčíte se o tom i na poslední straně obálky nebo ve fotogalerii na www.doo.cz

Diecézní zpravodaj OKNO byl také u dalších událostí v diecézi. Společně s charitními pracovníky a jejich klienty jsme navštívili polské Branice, kde v 1. polovině 20. století vybudoval pozdější biskup Josef Martin Nathan Městečko milosrdenství. Ústav pro psychicky nemocné měl v době své největší slávy 1500 obyvatel. Prostory stále slouží původnímu účelu. Zachována je i bazilika Svaté rodiny, kterou nechal biskup Nathan postavit.

Tématem měsíce je tentokrát životní příběh prvního českého pallotina P. Jana Davida SAC. Novokněz pochází z Lukavce u Fulneku a jako první kandidát z České republiky absolvoval duchovní formaci ve Společnosti katolického apoštolátu (pallotini). Kněžské svěcení přijal 11. 5. v seminárním kostele v Oltarzewie v Polsku a primiční mši svatou slavil 1. 6. ve Fulneku a v 2. 6. v rodném Lukavci.

Farnost, kterou jsme před časem navštívili, je Petřvald u Karviné. O duchovní správě ve městě, kde do kostela přijde v neděli okolo sedmdesáti věřících, nám vyprávěl biskupský vikář pro pastoraci a petřvaldský farář P. Vít Zatloukal. Na faře, kde žije, by chtěl v budoucnu nabídnout k jednodenním rekolekcím pro jednotlivce. Poustevna na dosah Ostravy a dalších velkých měst by mohla uspěchaným lidem dnešní doby přinést možnost věnovat jeden den osobní modlitbě a rozjímání.

V červnovém čísle OKNA zbylo místo na informaci o setkání katolických televizí v Keni. Do Afriky se jako vyslanec televize Noe vypravil P. Marcel Puvák. Na dalších stranách najdete pokračování seriálu Katechismu katolické církve, osmisměrku k Roku víry, knižní novinky a osobnost víry, kterou je P. Jan Jiří Vícha, OFMCap.

Pin It