Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO se ohlíží za návštěvnou ostatků sv. Jana Boska v Havířově a Ostravě. Fotografie na obálce časopisu zachycují momenty z této události, které se věnují zpravodajské strany 4 a 5 i anketa. Úvodní slovo s titulkem Sede vacante, které pro OKNO připravil P. Roman Czudek, se zamýšlí nad odchodem papeže Benedikta XVI. z vedení církve a čekáním na nového Petrova nástupce. Autor úvodníku v současné době studuje v Římě a byl očitým svědkem posledních dnů papežské služby Svatého otce Benedikta XVI.

Biskup vyslal kněze do služby v armádě, je titulek zprávy, která popisuje obřad vyslání nového vojenského kaplana. K duchovní službě v Armádě ČR nastoupil por. P. Mgr. Tomáš Mlýnek. Slavnostní obřad se odehrál v kostele sv. Mikuláše v Ostravě-Porubě. Nový vojenský kaplan poskytl diecéznímu časopisu také rozhovor.

Ve zpravodajství se čtenáři dále dozví o pokračování projektu obnovy křížové cesty na Novojičínsku Via Crusis, jmenování ředitelle Diecézní charity Lukáše Curylo do čela Charity Česká republika a popis diecézní pouti do Říma.

Tématem měsíce je Bruntálsko, děkanát kam se ve dnech 16. a 17. 3. vypraví mládež ostravsko-opavské diecéze, popisuje místní děkan P. František Zehnal Th.D. V seriálu o farnostech diecéze se tentokrát v souvislosti s Bruntálskem věnujeme farnosti Rýmařov, kde sídlí děkan bruntálského děkanátu.

Tématu médií se věnuje zpráva o návštěvě redakce časopisu OKNO v sousední žilinské diecézi, která již rok vydává velmi zdařilý časopis "Naša Žilinská diecéza". Stránku doplňují tipy z vysílání televize Noe, které se začnou v časopise OKNO objevovat pravidelně.

Na dalších stranách časopisu najdou čtenáři pozvánku na Pochod pro život, který se v Praze letos uskuteční 23. 3. a rubriku Katechismus katolické církve věnuje v níž se otec Rudolf Friedl věnuje tématu Lidská sexualita. Osmisměrka na straně 17 se opět věnuje tématu Roku víry. Osobností víry, kterou si tento měsíc připomínáme, je málo známý opavský bohoslovec Vladislav Hrabec, který zemřel na následky krutých podmínek totálního nasazení v Rakousku krátce po skončení 2. světové války.

Pin It