OKNO0912V aktuálním čísle diecézního zpravodaje OKNO najdete informace o 5. Celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou, PoŽďárském setkání ve Staré Vsi nad Ondřejnicí i přípravě DVD, CD a knížce z této události. Reportéři zpravodaje zaznamenali průběh 4. pouti tří národů na Trojmezí i ostravskou zastávku ikony Černé Madony, která putuje od oceánu k oceánu. Pozornosti čtenářů by neměla uniknout anketa se sedmi letošními  novokněžími i nově jmenovaným biskupským vikářem pro pastoraci P. Vítem Zatloukalem.

V tématu měsíce jsme se zastavili na dvou letních táborech. Dva zpravodajské příspěvky informují o dokončených opravách kostelů v Krnově-Kostelci a Štramberku-Tamovicích, na které podstatnou měrou přispěla Evropská unie. Na oslavu 200. výročí posvěcení kostela Povýšení svatého Kříže v Kuníně zve rubrika „farnost“. V zářijovém vydání  zpravodaje OKNO najdete také řadu pozvánek na kulturní a společenské akce v regionu. Centrum pro rodinu a sociální péči připravuje výstavu věnovanou lidem s hendikepem a seniorům, Charita Ostrava zve na koncert „Sešli se, aby pomohli“ a farnost Ostrava-Radvanice na 5. ročník přehlídky Radvanický Superschol. Konec září patří zahájení 9. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu. V říjnu se milovníci dechovky mohou vypravit na některý z koncertů orchestru Harmonic Brass. Muzikanti z Mnichova v evangelických kostelích zahrají díla světových mistrů. Rubrika Katechismus katolické církve se věnuje tématu ochrany života do přirozené smrti.  Posledním příspěvek do 9. čísla zpravodaje OKNO roku 2012 je informace o Roku víry, který začíná již 11. 10. 2012.

Pin It