Časopis OKNO

Do farností a kostelů míří květnové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Fotografie na obálce dokumentují tradiční jarní výstup skautů na Ivančenu, kde biskup František Václav Lobkowicz každoročně slaví mši svatou. Nejen o duchovním životě skautů, skautek, světlušek a vlčat se dozvíte také v hlavním tématu tohoto vydání. Úvodník si pro aktuální vydání připravil P. Dariusz Sputo z farnosti Ostrava-Kunčičky.

Obálku dubnového čísla diecézního zpravodaje OKNO zdobí fotografie P. Petra Kuníka, které zachytil během 20. ročníku přehlídky studentů církevních škol v Odrách. O třech dnech plných vystoupení talentovaných studentů z celé České republiky a hostů ze Slovenska se dočtete na zpravodajských stranách. K tématu je připraven i rozhovor s ředitelkou pořadatelské školy Ing. Pavlou Hostašovou.

Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO se ohlíží za návštěvnou ostatků sv. Jana Boska v Havířově a Ostravě. Fotografie na obálce časopisu zachycují momenty z této události, které se věnují zpravodajské strany 4 a 5 i anketa. Úvodní slovo s titulkem Sede vacante, které pro OKNO připravil P. Roman Czudek, se zamýšlí nad odchodem papeže Benedikta XVI. z vedení církve a čekáním na nového Petrova nástupce. Autor úvodníku v současné době studuje v Římě a byl očitým svědkem posledních dnů papežské služby Svatého otce Benedikta XVI.

Aktuální číslo Diecézního zpravodaje OKNO se dostalo ke svým čtenářům v neděli 10. 2. Obálka časopisu odkazuje na nosné téma čísla, kterými jsou církevní školy. O termínech přijímacích zkoušek, oborech a novinkách na středních církevních školách informují první zpravodajské strany. O zápisu budoucích prvňáčků na Církevní základní školu Přemysla Pittra v Ostravě, kterou navštěvují zejména děti z romských rodin, informuje časopis na stranách 12 a 13.

První číslo časopisu OKNO v roce 2013 vítá své čtenáře fotografiemi dětí, které koledují pro charitní Tříkrálovou sbírku. Upoutávka z titulní strany odkazuje čtenáře na zpravodajské stránky, kde se dozví o putování ostatků sv. Jana Boska. Rubrika farnost tentokrát popisuje život ve farnosti Dětmarovice. Lednové číslo nabízí dvoustránkový rozhovor s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem na téma restitucí i prožívání Roku víry. Osobnostmi víry, které v OKNĚ představujeme je salesián Ignác Stuchlý a málo známý mučedník komunismu P. Ludvík Sobek.Druhá strana obálky nabízí praktický přehled významných událostí v diecézi v roce 2013. Další tabulka avizuje termíny děkanátních poutí za nová kněžská a řeholní povolání a obnovu rodin a poslední přehled je pravidelný diář biskupa Františka Václava Lobkowicze v následujících týdnech.