Časopis OKNO

Ostrava – Výzva biskupa Lobkowicze k modlitbám za duchovní povolání tematicky doplňuje úvodní článek o setkání řeholníků a řeholnic v Místku a také fotografii dvou řeholních sester z obálky aktuálního vydání Diecézního zpravodaje OKNO.

Ostrava – Dva malí andělé z Tříkrálového průvodu, který prošel na podporu Tříkrálové sbírky Opavou, pokukují po čtenářích z titulní strany lednového vydání zpravodaje OKNO. Do prvního čísla roku 2019, kdy si budeme připomínat 30 let od svatořečení sv. Anežky České a návrat svobody, napsal úvodník pomocný biskup Martin David.

Ostrava – Prosincové vydání diecézního zpravodaje OKNO zachytilo pro své čtenáře hned několik novinek v životě církve a především ostravsko-opavské diecéze. V Praze přivítali oba naši biskupové nového papežského nuncia. V Ostravě požehnali nový klášter sester sv. Alžběty a na ZŠ sv. Zdislavy se radují z nového výtahu. I ten byl požehnán – biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.

Ostrava – Oslavy 100 let od založení samostatného Československa zachycuje aktuální listopadové vydání zpravodaje OKNO nejen na fotografii z titulní strany časopisu, ale také ve zpravodajské části. Farnost, kterou v časopise představujeme, je Véska u Oder. Tématem čísla je oceňování zasloužilých kostelníků, varhaníků, ale také zaměstnanců Charit. Biskup Lobkowicz udělil letos 29 vyznamenání.

Ostrava – Čtenáři ve farnostech ostravsko-opavské již mohou listovat říjnovým vydáním Diecézního zpravodaje OKNO. Titulní stranu zdobí fotografie ze setkání pomocného biskupa Martina Davida a papeže Františka. Potkali se v polovině září na konferenci pro nově vysvěcené biskupy v Římě, kterých se sešlo celkem 140. Ke svým kolegům z různých koutů světa se přidali čtyři noví pomocní biskupové z České republiky.