Časopis OKNO

Poslední letošní číslo diecézního zpravodaje OKNO se dostává ke svým čtenářům již první prosincovou neděli. Obálka časopisu dokumentuje událost roku v ostravsko-opavské diecézi - znovuotevření katedrály Božského Spasitele v neděli 22. 11.

Ostrava - Atmosféru Svatohubertské pouti na Bílé v Beskydech zachycuje listopadová obálka diecézního zpravodaje OKNO.Časopis bude k dispozici ve farnostech ostravsko-opavské diecéze již v neděli 8. 11.

Tématem čísla je Národní eucharistický kongres, který má pokračování v zakládání modlitebních společenství Eucharistická hodina.

Ostrava - Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO představuje na obálce novou podobu ostravské katedrály včetně dokončeného interiéru. O uložení vzkazu pro příští generace do věží, které se otevřou až při příští opravě, informujeme ve zpravodajské části časopisu.

Farnost Moravská Ostrava do věže umístila zprávu o opravě kostela, kde se zmiňuje o imigrantské vlně, která do Evropy míří z Blízkého východu a severní Afriky. Téma migrace se věnují dvě strany zpravodajství. Přetiskujeme komentář „Migrace má mnoho tváří“ arcibiskupa Jana Graubnera, který zazněl v Radiu Proglas a spuštění registračního formuláře Charity ČR pro pomoc uprchlíkům.

Ostrava – V kostelích farností ostravsko-opavské diecéze se tento víkend objeví nové číslo diecézního zpravodaje OKNO, který vychází po své prázdninové přestávce. Obálku vydání na měsíc září tvoří fotografie ze 7. pouti tří národů na Trojmezí, na kterou v sobotu 22. 8. dorazily tisíce poutníků z České republiky, Slovenska a Polska.Do zpravodajské části se vešly informace o opravě interiéru kostela v Jablunkově, blížícím se dokončení rekonstrukce katedrály, obsahu tubusu nalezeném ve věži v Rybí a zrestaurovaném ikonostasu v Kunčicích pod Ondřejníkem.

Letní vydání diecézního zpravodaje OKNO nabízí hned na začátku prázdnin zprávy, informace o akcích i tipy na poutě nebo duchovní četbu. Obálku vyladěnou do červené barvy vyplnily fotografie z kněžského a jáhenského svěcení, která letos proběhla v opavské konkatedrále.Tři novokněze a jednoho jáhna má od konce června k dispozici ostravsko-opavská diecéze. Kněží se zapojí do pastorace ve farnostech Hlučín, Místek a Český Těšín. Jáhen bude působit v Ostravě-Svinov. O svěceních píšeme na straně 4. Jaký byl 5. ročník festivalu Slezská lilie, popisuje článek na následující stránce. Vše je doplněno fotografiemi.