Časopis OKNO

Ostrava - S prvním práznidnovým dnem dorazily do farností zásilky s aktuálním vydáním Diecézního zpravodaje OKNO. Letní číslo vychází pro měsíce červenec i srpen. Na obálce jsou zachyceny okamžiky oslav 20. výročí diecéze i pět nových jáhnů a jeden letošní novokněz.

Ostrava – Speciální obsah zaměřený na 20. výročí založení ostravsko-opavské diecéze má červnové vydání časopisu OKNO. Titulní obálka s fotografií z intronizace biskupa Františka Václava Lobkowicze nás vrací do 31. 8. 1996. Uvnitř čísla si přečtete také úryvek z jeho první homilie v katedrále Božského Spasitele. Výběr fotografií z minulých let na zadní straně obálky je označen názvem zakládací papežské buly „Ad Christefidelium spirituali“.

Ostrava – Setkání dvou posledních zakládajících členů skautské mohyly na Ivančeně s mladými junáky zachycuje snímek z místa, kde před 70 lety na památku svých popravených kamarádů položili kameny a vztyčili dřevěný kříž. Setkání skautů se kromě titulní strany věnujeme také ve zpravodajství a fotky z akce najdete rovněž na zadní straně obálky květnového vydání diecézního zpravodaje OKNO.

Ostrava – Úsměv českobudějovického světícího biskupa Pavla Posáda zdobí obálku dubnového vydání diecézního časopisu OKNO. Na Zelený čtvrtek zastoupil při Misse Chrismatis nemocného biskupa Františka Václava Lobkowicze, který prožil velikonoční svátky v nemocnici stejně jako Vánoce. Před hospitalizací se však stačil v Českém Těšíně setkat s mládeží a celebroval v katedrále také mši svatou na Květnou neděli.

Ostrava – Březnové vydání diecézního časopisu OKNO zamířilo ke svým čtenářům. Co v něm najdete? Informace o připravovaných Dnech víry, rozhovor se dvěma ze čtyř misionářů milosrdenství, kteří byli vyslání papežem Františkem do naší diecéze a zprávu o návštěvě kardinála Dominika Duky v Ostravě-Svinově. Událost, která předcházela pražskému festivalu proti totalitě Mene Tekel, také zachycují snímky na obálce časopisu.