Časopis OKNO

Ostrava – Za 750. výročím města Ostravy i za oslavou 100. jubilea od zjevení Panny Marie ve Fatimě se ohlíží říjnové vydání diecézního zpravodaje OKNO. Mariino poselství portugalským pasáčkům a celému světu rezonuje také v úvodníku, který pro časopis připravil dětmarovický farář P. Dr. Marcel Puvák.

Ostrava – První neděli v září měli již ve svých farnostech čtenáři nové číslo diecézního zpravodaje OKNO. Fotografie na obálce jim přiblížily Celostátní setkání mládeže v Olomouci, kterého se zúčastnili oba biskupové a také mládež z různých koutů diecéze.

Ostrava – Fotografie z kněžského a jáhenského svěcení zdobí obálku letního vydání diecézního zpravodaje OKNO, které již zamířilo do farností. Nejen o posile dvou jáhnů a dvou novokněží pro pastoraci v diecézi si přečtete na jeho stránknách. Ve farnostech budou oporou ve vzdělávání dětí také noví učitelé náboženství, kterých je sedmadvacet.

Ostrava – Týden po biskupském svěcení dorazí do farností diecézní zpravodaj OKNO s reportáží ze svěcení, anketou a především fotografiemi na obálce i uvnitř časopisu. Červnové číslo se však věnuje také dalším tématům. Jedním z nich je například připravovaný návrat sochy Madony z koncentračního tábora Dachau do Krnova.

Ostrava – Radost z jmenování nového pomocného biskupa Martina Davida má diecézní biskup František Václav Lobkowicz. Okamžik z pátku 7. 4. 2017 zachytil na svém snímku fotograf Pavel Zuchnický a fotka zrobí také obállku květnového čísla zpravodaje OKNO. Této významné události pro život diecéze jsou věnovány dvě zpravodajské strany časopisu.