Časopis OKNO

Ostrava – Májové vydání diecézního zpravodaje OKNO se nese v mariánském duchu. V úvodníku s titulkem měsíc Panny Marie chvályhodné se nad invokacemi loretánských litanií zamýšlí redaktor Libor Rösner, který také čtenáře seznámí s historií sochy Panny Marie Usmiřitelky, kterou mají ve farním kostele v Jeseníku. Do jesenického děkanátu jsme se vypravili také při poznávání farností.

Ostrava – Dubnové vydání diecézního zpravodaje OKNO s tyrkysově modrou obálkou přináší informace o aktuálních událostech, kterými diecéze žila těsně před Velikonocemi.  Mezi největší akce patřil bezesporu BISCUP v Hlučíně. Naopak nejvzdálenější událostí, o které referujeme, je diecézní pouť do Svaté země po stopách Ježíše Krista.

Ostrava – Fialová postní barva dominuje obálce únorového vydání Diecézního zpravodaje OKNO, který již zamířil do farností ke svým čtenářům. V aktuálním čísle vzpomínáme na zemřelého otce Michala Františka Jadavana, zveme do Hlučína na BISCUP s otcem biskupem a přinášíme osobní svědectví tří kněží, kteří se rozhodli svůj život darovat Kristu.

Ostrava – Únorové vydání diecézního zpravodaje OKNO se nese na vlně úspěšné Tříkrálové sbírky. Fotografie koledníčků zdobí obálku časopisu a ve zpravodajské části se věnujeme jednotlivým výsledkům. Nechybí poděkování koledníkům od biskupa Františka Václava Lobkowicze, který v polovině ledna završil oslavy svých 70. narozenin s kněžími a biskupy ze sousedních diecézí.

Ostrava – První vydání diecézního zpravodaje OKNO zamířilo ke svým čtenářům. Na titulní straně je zachycen biskup František Václav Lobkowicz při pozvedání číše vína v den svých 70. narozenin. Oslavu jeho životního jubilea zachycuje také fotogalerie na zadní straně obálky časopisu.