Časopis OKNO

Ostrava – Oslavy 100 let od založení samostatného Československa zachycuje aktuální listopadové vydání zpravodaje OKNO nejen na fotografii z titulní strany časopisu, ale také ve zpravodajské části. Farnost, kterou v časopise představujeme, je Véska u Oder. Tématem čísla je oceňování zasloužilých kostelníků, varhaníků, ale také zaměstnanců Charit. Biskup Lobkowicz udělil letos 29 vyznamenání.

Ostrava – Čtenáři ve farnostech ostravsko-opavské již mohou listovat říjnovým vydáním Diecézního zpravodaje OKNO. Titulní stranu zdobí fotografie ze setkání pomocného biskupa Martina Davida a papeže Františka. Potkali se v polovině září na konferenci pro nově vysvěcené biskupy v Římě, kterých se sešlo celkem 140. Ke svým kolegům z různých koutů světa se přidali čtyři noví pomocní biskupové z České republiky.

Ostrava - Po letní přestávce se ke čtenářům dostalo zářijové číslo Diecézního zpravodaje OKNO. Na titulní straně je zachycen biskup František Václav Lobkowicz mezi studenty Biskupského gymnázia v první školní den. Zadní stranu obálky zaplnily snímky z prázdninových akcí v diecézi. V tématu aktuálního čísla se také dozvíte, proč mají biskupové výhrady k tzv. Istanbulské úmluvě, která má být přijata Parlamentem ČR.  

Ostrava - Se začátkem prázdnin vychází letní dvojčíslí diecezního zpravodaje Okno. Na obálce najdete fotografie tří nových jáhnů a dva novokněze na společném snímku s biskupem Martinem a Františkem. Zpravodajství se věnuje oběma svěcením  dalším událostem minulého měsíce.

Ostrava – Červnové vydání diecézního zpravodaje OKNO zamířilo do farností ostravsko-opavské diecéze. Čtenáři v aktuálním vydání najdou přehled hlavních událostí z měsíce května, který tradičně provází diecézní poutě. Z pouti rodin na Maria Hilf je snímek na obálce časopisu, biskupové se na stejném místě setkali s kněžími, do Českého Těšína se vydali pracovníci Charit a v Ostravě se koncem měsíce sešli senioři.  Květnový poutní maratón zahájil biskup František Václav Lobkowicz v Lurdech.