Časopis OKNO

Ostrava - Po letní přestávce se ke čtenářům dostalo zářijové číslo Diecézního zpravodaje OKNO. Na titulní straně je zachycen biskup František Václav Lobkowicz mezi studenty Biskupského gymnázia v první školní den. Zadní stranu obálky zaplnily snímky z prázdninových akcí v diecézi. V tématu aktuálního čísla se také dozvíte, proč mají biskupové výhrady k tzv. Istanbulské úmluvě, která má být přijata Parlamentem ČR.  

Ostrava - Se začátkem prázdnin vychází letní dvojčíslí diecezního zpravodaje Okno. Na obálce najdete fotografie tří nových jáhnů a dva novokněze na společném snímku s biskupem Martinem a Františkem. Zpravodajství se věnuje oběma svěcením  dalším událostem minulého měsíce.

Ostrava – Červnové vydání diecézního zpravodaje OKNO zamířilo do farností ostravsko-opavské diecéze. Čtenáři v aktuálním vydání najdou přehled hlavních událostí z měsíce května, který tradičně provází diecézní poutě. Z pouti rodin na Maria Hilf je snímek na obálce časopisu, biskupové se na stejném místě setkali s kněžími, do Českého Těšína se vydali pracovníci Charit a v Ostravě se koncem měsíce sešli senioři.  Květnový poutní maratón zahájil biskup František Václav Lobkowicz v Lurdech.

Ostrava – Májové vydání diecézního zpravodaje OKNO se nese v mariánském duchu. V úvodníku s titulkem měsíc Panny Marie chvályhodné se nad invokacemi loretánských litanií zamýšlí redaktor Libor Rösner, který také čtenáře seznámí s historií sochy Panny Marie Usmiřitelky, kterou mají ve farním kostele v Jeseníku. Do jesenického děkanátu jsme se vypravili také při poznávání farností.

Ostrava – Dubnové vydání diecézního zpravodaje OKNO s tyrkysově modrou obálkou přináší informace o aktuálních událostech, kterými diecéze žila těsně před Velikonocemi.  Mezi největší akce patřil bezesporu BISCUP v Hlučíně. Naopak nejvzdálenější událostí, o které referujeme, je diecézní pouť do Svaté země po stopách Ježíše Krista.