Sestra Marie Antonína Kratochvílová je naší přímluvkyní v nebi. A její přímluvě můžeme svěřit nejen naši diecézi, ale také český národ...

Narodila se 21. srpna 1881 v Ostravě-Vítkovicích. Při křtu dostala jméno Marie Anna.
Byla třetím dítětem Jana a Joanny Kratochvílových. Již jako dítě poznala velkou chudobu a od roku 1885 byla v péči Chudých školských sester Naší Paní v Bielsko-Biala
 v dnešním Polsku. U sester dozrálo její řeholní povolání, a tak v roce 1901 vstoupila do kandidatury.
Studovala na učitelském semináři v Bílé Vodě u Javorníka a jako mladá učitelka vyučovala na různých školách kongregace.
Při obláčce dostala jméno Marie Antonína.
Řeholní sliby skládala 27. září 1909 a od následujícího roku působila po 7 let opět jako učitelka v Karviné. Poté působila ve Lwówie a v Tlumaczi. Byla také zodpovědná za výchovu kandidátek. Nakonec byla představenou komunity v Mikulicze. Všude se projevovalo její učitelské charisma, široký rozhled, veliké srdce, neobyčejné organizační schopnosti a mimořádná schopnost spolupráce s jinými.

Se šesti sestrami byla Marie Antonína Kratochvílová 9. července 1942 zatčena gestapem a uvězněna ve Stanisławówie . Údajně za spolupráci s ilegálními skupinami. Souviselo to s odesíláním balíků, obsahujících potraviny a oblečení pro Poláky deportované na Sibiř, na kterém se Marie Antonína organizačně podílela. Ve vězení byla tři měsíce vyslýchána a krutě bita.
Pro své spoluvězenkyně byla velkým vzorem radosti v utrpení. Modlila se za ty, kdo ji mučili, povzbuzovala ostatní a naslouchala jim. Sestra Antonína ve vězení velmi trpěla.
26. září 1942 byla sice propuštěna, ale nebyla už schopná ani stát na vlastních nohou.     
Zemřela na první pátek, 2. října 1942, ve stanislavovské nemocnici.
Lékař, který ji prohlížel, prohlásil: „To je mučednice.“
Hrob sestry Marie Antoníny dnes nelze nalézt, protože stanislavovský hřbitov, kde byla pohřbena, byl úplně srovnán se zemí, a zničen.

13. června 1999 jsme prožívali velkou radost, protože papež bl. Jan Pavel II. prohlásil sestru Marii Antonínu za blahoslavenou spolu s dalšími 107 mučedníky II. světové války.
V církevním kalendáři její památku si připomínáme 12. června.

Modlitba:

Trojjediný Bože,
děkujeme Ti za dar,
který jsi nám dal v osobě sestry Marie Antoníny.
Děkujeme Ti za její prostou dobrotivost,
za její radostnou službu dětem a mládeži,
za její tiché utrpení, plné odpuštění a přijatá muka i smrt.
Jejím prostřednictvím Ti předkládáme svá díkůvzdání
a prosíme o milost ....            
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Celý text ke stažení zde.

Pin It