Zprávy

Ostrava – Listopadové dny patří tradičně vzpomínce na všechny zemřelé, modlitbám za duše v očistci a návštěvě hřbitovů. Na tzv. „dušičky“ se lidé připravují přijetím svátosti smíření, která je jednou z podmínek k získání plnomocných odpustků, kterými můžeme pomoci duším v očistci. Více zde.

Bratři a sestry,


chci vás pozdravit v tomto čase, kdy stojíme v údivu nad narozením Dítěte Ježíše. S velkou vděčností přijímáme tento pravý dar spásy od nebeského Otce. Toto děťátko položené do jeslí je skutečně Tváří Otcova milosrdenství. Jak víte, byl jsem letos těsně před svátky také obdarován velmi zvláštním darem – urgentní chirurgickou operací, která dopadla dobře. Proto tyto vánoce trávím mimořádným způsobem. Chci Vám moc poděkovat, vaše modlitby a přání uzdravení mne skutečně hodně posilovaly a posilují. Uvědomuji si, jak nás to spojilo a sjednotilo. Prožil jsem, že jsem skutečně obklopen lidmi, kteří na mne s láskou a starostlivostí myslí. I já vám jako otec chci říci, že chvíle na lůžku využívám k modlitbě a vyprošení požehnání vám všem. Myslím na rodiny, na děti, na mládež, na kněze a jáhny, na své spolupracovníky. Kéž nejen v tyto dny prožijete nevšední radost , ale ať i v dnech příštího roku máte stále před očima a kontemplujete Kristovu Tvář. Kéž se necháte obejmout něhou Boha a prožijete Boží blízkost a pomoc.


A ať vás provází Boží požehnání.

Ze srdce vám žehnám

+ František Václav, váš bratr a biskup

FandimeRodineOstrava - Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. v sobotu 21. září 2013 slaví 20 let činnosti velkolepou rodinnou oslavou.  Na akci jsou zváni všichni zaměstnanci a spolupracovníci, klienti a uživatele, jejich služeb a programů. Na program svátečního dne s názvem Fandíme rodině jsou zváni také všichni přátele, příznivci a dárci Centra pro rodinu a všichni ti, kdo se za něj modlí.

Každé mariánské poutní místo je spojené s nějakým zázrakem. Panna Maria Pomocná (Maria Hilf) u Zlatých Hor však nabízí i hmatatelný důkaz o tom, že Bůh dokonale uzdravuje bolavé rány lidské minulosti.

Když demoliční četa výbuchem dynamitu v září roku 1973 srovnala se zemí více než sto let starý kostel, málokdo věřil, že se zde tradice poutí vzkřísí. Přesně po dvaadvaceti letech vysvětil na stejném místě olomoucký arcibiskup Jan Graubner nový chrám a poutní dům. Každý rok sem přijíždějí poutníci z České republiky, Německa i Polska Matku Boží prosit o pomoc.

Vznik tohoto místa se datuje do období třicetileté války. Do lesů se před vojáky ukryla těhotná Anna Tannheiserová. Bezpečí našla na místě zvaném Boží dar, kde porodila syna Martina. Chlapec prožil život jako vážený muž a stal se radním ve Zlatých Horách. Obraz Bohorodičky, který v místě narození svého otce zavěsila v roce 1718 jeho dcera Dorota Weisová, začal brzy přitahovat poutníky z okolí.

A s ochranou nenarozeného života je spojováno poutní místo i dnes. V kostele se pravidelně modlí k Matce Boží za ochranu rodin, aby se staly svatyněmi života, za ochranu nenarozených dětí a sblížení národů, které si v minulosti ubližovaly.   

 

Poutní kostel v hlubokých lesích u Zlatých Hor je nejen  tradičním poutním místem, ale  i dnes chce připomínat lidem na celém světě, že nemohou být šťastni a nebudou žít v míru, pokud nezačnou chránit a ctít každý lidský život, a to od početí až do přirozené smrti.

 

Mše svaté jsou každou sobotu v 10.30 hodin a neděli v 15.00 hodin.

Každý první pátek v měsíci začíná ve 21.00 hodin noční křížová cesta ze Zlatých Hor od areálu Bohema ke kostelu. 

 

Poutě: Hlavní pouť v sobotu blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), dále Pouť rodin (květen) a Pouť tří národů (září).

 

Poloha: Poutní místo se nachází v lese u Zlatých Horách 14 km východně od Jeseníku. Odbočka ze silnice č. 445 ve směru Zlaté Hory-Heřmanovice.

 

Kontakt:

Duchovní správa poutního místa

Panny Marie Pomocné u Zlatých hor,

79376 Zlaté Hory 170

tel/fax: 584 425 916, mobil: 603 746 717

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://mariahilf.hyperlink.cz

uhlirskyvrchKe vzniku barokního poutního kostela na Uhlířském vrchu u Bruntálu se pojí legenda. Podle pověsti na místě zabloudil při lovu místodržící Řádu německých rytířů Augustin Oswald Lichtenstein. Když byl blízko smrti, nalezl jej místní uhlíř a zachránil.

Místodržící zde z vděčnosti nechal v roce 1654 postavit dřevěnou kapli, do níž pořídil kopii slavného obrazu Pasovské Madony s Dítětem namalovaného Lucasem Cranachem starším. Vedle kaple byla v roce 1724 postavena poustevna.

 

Uctívaný obraz získával věhlas a přicházelo sem stále více poutníků, aby prosili o duchovní pomoc. Proto byl v letech 1755-1758 vystavěn velký poutní kostel, k němuž vede monumentální lipová alej z roku 1770, která je dnes chráněnou kulturní památkou. Hlavní alej je široká 12 m a podél ní jsou dvě boční aleje široké 4 m. Kostel byl v průběhu věků několikrát poškozen blesky a byl několikrát obnovován. V dřívějších dobách stával vedle kostela hostinec.

 

Slavnostní poutě se zde konaly až do roku 1970. Stavu kostela neprospěla těžba tufů v jeho blízkosti a příchodem okupačních vojsk Sovětské armády vzrostl vandalismus. Interiér kostela byl vojáky  i místními vandaly poničen. Komunistické úřady nakonec poutní slavnosti zákazaly. Z jeho bohatého mobiliáře se podařilo zachránit jenom několik obrazů a soch. Obnovy se poutní místo dočkalo až po roce 1989. 

Po náročné rekonstrukci byl poutní kostel Panny Marie Pomocné na Uhlířském vrchu 9. 10. 1993 znovu vysvěcen olomouckým arcibiskupem Msgr. Jana Graubnerem. Této události se zúčastnilo mnoho občanů Bruntálu, širokého okolí i německých turistů.

uhlirskyvrchkrizovacestaKolem přístupové cesty ke kostelu vede nová křížová cesta z různých druhů dřeva na kamenných podstavcích.

 

Poloha:

Uhlířský vrch (672 m n. m.) se nachází dva kilometry jihozápadně od Bruntálu, odtud po silnici směr Moravský Kočov, kostel vpravo na kopci. Kopec je přírodní památka a je to jedna z nejmladších sopek na našem území.

 

Poutě: neděle blíž k svátkům Marie Královny (22. 8.), Narození Panny Marie (8. 9.), výročí posvěcení kostela (9. 10.).

 

Duchovní správa:

Římskokatolická farnost Bruntál,

nám. J. Žižky 8, 79201, Bruntál, tel.: 554717322

hrabynekostel1Tradicí v Hrabyni se staly Mariánské slavnosti, a to již od 18. století. Samotný vznik Hrabyně není přesně znám, první ověřený záznam o Hrabyni pochází z roku 1377, existují však dvě legendy o vzniku obce spojené s poutní tradicí a slávou poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Podle první byl obraz Panny Marie v době válek ukryt neznámým cizincem v hustém hloží na místě dnešního kostela. Ten se patrně pro nemoc či úmrtí nemohl pro obraz vrátit. Později byl obraz objeven pasákem vepřů, který zde hledal zaběhlé stádo.

Druhá pověst vypráví, že místem zvaným Hrabín projížděl sedlák Hruška z Plesné, který vezl těžký náklad a nemohl s ním překonat prudký hrabyňský kopec. Na voze zrovna spal jeho syn. Aby koním ulehčil, shodil synka na zem tak nešťastně, že ho zabil. Pod dojmem hrůzného činu vykonal kající cestu do Říma, kde požádal papeže o rozhřešení. Papež mu je udělil a současně mu dal obraz Panny Marie, aby na místě, kde zabil svoje dítě, postavil kapli a do ní zavěsil obraz. Po návratu nechal zbudovat v místě svého činu kapli, přestěhoval se na vrh Hrabín spolu se svou ženou a stali se prvními obyvateli tohoto místa. Záhy se zpráva o postavení kapličky rozšířila v širokém okolí a Hrabyň se stala poutním místem. V roce 1497 zde byl vysvěcen dřevěný kostel.

hrabynekostel2V roce 1721 dal vystavět Arnošt Matyáš Mitrovský nový, kamenný kostel a hrabynští touto stavbou získali prostornou svatyni s věží a třemi oltáři. Dnešní podobu a význam poutního místa získal kostel za působení vlasteneckého kněze P. Jana Böhma v letech 1863 až 1886. Na hrabyňské pouti přicházeli poutníci z celého Slezska, severní Moravy i ze Slovenska. Dnes je okolí kostela upraveno jako veřejný park.

 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hrabyni se na hlavním oltáři nachází uctívaný obraz Matky Boží s Ježíškem, silně postříbřený, který ikonograficky  připomíná obraz Matky Boží Čenstochovské. Na vítězném oblouku v kostele je malba vítání poutníků farářem Böhmem a historie hrabyňského obrazu podle jedné z pověstí.

 

Poloha: Poutní kostel se nachází 12 km jihovýchodně od Opavy a 11 km od Ostravy.

Poutě: Neděle blíže k svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. 8.), neděle blíže k svátku Narození Panny Marie (8. 9..)

 

Duchovní správa: hrabynekoste3

Římskokatolická farnost Hrabyně

Hrabyně č.5, 74763

tel.: 553 775 119

Různorodost společnosti vyžaduje v jistých případech speciální způsoby pastoračních aktivit, které jdou nad rámec běžné duchovní správy ve farnostech. Do této kategorie patří nejen duchovní vedení ministrantů, skautů, vysokoškolské mládeže, trvalých jáhnů, ale také pastorace ve věznicích nebo práce s drogově závislými.

Oddělení pro trvalé jáhny v diecézi koordinuje činnosti a úkoly, které souvisejí s působením trvalých jáhnů v ostravsko-opavské diecézi. Jedná se především o přípravu kandidátů a stálou formaci trvalých jáhnů.

Více o službě trvalých jáhnů najdete na internetové stránce: www.jahni.cz

 

Delegát biskupa pro trvalé jáhny

P. Mgr. Martin Šmíd
Farní 284/7, Hlučín
Mobil: 604 746 692
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vedoucí přípravy uchazečů o trvalé jáhenství

Mons. P. Bohuslav Novák
Náměstí 404/41, 74721, Kravaře u Hlučína
Tel. 553 671 308
Mobil: 731 625 636
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Spirituál pro trvalé jáhny

P. Mgr. Václav Koloničný

 

Moderátor trvalých jáhnů

Mgr. Aleš Ligocký
Tel: 596 116 522 kl. 211
Mobil: 731 625 603
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Kontakt:

Kratochvílova 3
702 00 Moravská Ostrava
Tel.: 599 525 941, 731 625 876
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: www.dchoo.caritas.cz
Konto: Raiffeisen bank Ostrava 1035006028 / 5500

 

Ředitel:

Mgr. & Mgr. Lukáš Curylo
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Prezident:

       P. Th.D. Jan Larisch
       E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Aktivity a struktura Diecézní charity ostravsko-opavské

Diecézní charita ostravsko-opavská (DCHOO) je nestátní neziskovou organizací, která byla zřízena diecézním biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem k 1. lednu 1997 jako účelové zařízení s vlastní právní subjektivitou.

DCHOO se řídí ustanoveními Kodexu kanonického práva a vlastními stanovami, schválenými diecézním biskupem. DCHOO je samostatnou součásti Sdružení Charita České republiky, které je tvořeno dvěma arcidiecézními a osmi diecézními charitami, jež svou působností pokrývají celé území České republiky.

DCHOO působí na území ostravsko-opavské diecéze. (Toto území přibližně odpovídá území Moravskoslezského kraje a území bývalého okresu Jeseník).

Statutárním zástupcem DCHOO je ředitel Mgr. Lukáš Curylo, který byl dne 10. 4. 2007 jmenován do funkce biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem. Ředitel DCHOO jmenuje a odvolává ředitele oblastních Charit ostravsko-opavské diecéze, kteří jsou mu přímo podřízeni.

DCHOO má holdingovou organizační strukturu a tvoří ji 17 oblastních Charit s právní subjektivitou v čele s Diecézní charitou ostravsko-opavskou - ústředí.

 

Oblastní Charity působící na území diecéze

 

Charita sv. Alexandra

Charita Bohumín

Charita Český Těšín

Charita Frenštát pod Radhoštěm

Charita Frýdek-Místek

Charita Hlučín

Charita Hodslavice

Charita Hrabyně

Charita Jablunkov

Charita Jeseník

Charita Kopřivnice

Charita Krnov

Charita Odry

Charita Opava

Charita Ostrava

Charita Studénka

Charita Třinec

 

Logo Katechetického a pedagogického centraCentrum pro katechezi bylo založeno biskupem Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem, OPraem. 1. srpna 1998 jako:

- služba pro ty, kteří chtějí rozvíjet svou víru

- služba pro ty, kteří chtějí druhé provázet k víře a ve víře

Nabízíme informace a službu pro:

- kněze v pastoraci

- vyučující náboženské výchovy na školách a farách

- katechetky a katechety ve společenství předškolních dětí, školních dětí, mládeže, dospělých a seniorů

- pro  vyučující společenskovědních předmětů, kteří se zabývají náboženskými obsahy

Kontakt:

Vedoucí: P. Mgr. Vít Zatloukal

Kostelní nám. 1, 728 02 Ostrava

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 596 116 522 linka 230

597 822 230

mobil: 731 136 051

http://kpc.doo.cz/

Podkategorie

Vybrané články z měsíčníku OKNO

Pro rok 2015 bylo otevřeno nové kolo podávání žádostí.
Pozorně si přečtěte aktuální prováděcí pokyny.
Žádost je nutné podat na přiloženém formuláři do 27. února 2015.

Směrnice k Pastoračnímu fondu

Prováděcí pokyn k podání Žádosti o příspěvek z Pastoračního fondu pro rok 2015 

Formulář Žádost o příspěvek z Pastoračního fondu 2015