Kalendář událostí

Měsíční Týdenní Dnes Vyhledat Přejít na měsíc

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/www/doo.cz/www.doo.cz/libraries/cms/html/select.php on line 592
Oslava svátku sv. Václava ve Štramberku
čtvrtek 28 září 2023, 08:30

Tradičnı́ oslava svátku českého patrona se ve Štramberku uskutečnı́ 28. září 2023. Zazní poděkování za vše dobré uskutečněné v našem městě i v naší zemi, s prosbou o pomoc do následujících let. Akce začı́ná mšı́ svatou v kostele na náměstı́ v 8:30, pokračuje pobožnostı́ a zamyšlenı́m v 10:10 u křı́že na hoře Kotouč, národnı́ hymnou u sochy sv. Václava, a končı́ občerstvenı́m a přátelským setkánı́m v Národnı́m sadu v 11:00. Zváni jsou lidé věřı́cı́ i nevěřı́cı́ všech generacı́. Horová pouť ve Štramberku je dlouhodobě zahrnuta do národnı́ Poutní a turistické orelské knížky a letos také do letnı́ch výšlapů Poznáváme Česko s lidovci.