Pro lesy ve vlastnictví Biskupství ostravsko – opavského vydává Lesní správa povolení výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na lesní komunikace.

O povolení je možné požádat na tomto místě.

Pin It