Previous Next Play Pause
Světové dny mládeže 2023: Češi míří do Porta a ostravsko-opavské autobusy se plní
Také v letošní postní době se budou věřící modlit křížovou cestu mimo kostely
Modlitební výzva biskupa Martina pro postní dobu
Nabídka duchovních obnov pro postní dobu
Co nás v diecézi čeká v první půlce roku 2023
postnialmuzna2010Ostrava - Stojíme téměř na prahu postní doby. Postní doba je obdobím přípravy na Velikonoce, kdy si připomínáme utrpení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V tomto období mají křesťané obzvláště prohloubit svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků. Letos se v naší diecézi poprvé uskuteční akce nazvaná Postní almužna. Postní almužna je jedním ze způsobů jak prohloubit prožívání postní doby. Klade si za cíl zejména propojit almužnu a půst, jako aspekty postní formace a být praktickou ukázkou postní praxe.

Postní almužna je dobrovolnou akcí, která probíhá v jednotlivých farnostech. Na začátku postní doby jsou ve farnostech k rozebrání tzv. postničky, do kterých si farníci odkládají finanční prostředky ušetřené  v rámci sebezapření. Na konci postní doby se pak rozhodnou, ve prospěch které cílové skupiny (děti, senioři, lidé bez domova, atd.) by chtěli odložené prostředky věnovat a tu pak zatrhnou na spodní straně postničky. O velikonocích se pak postničky ve farnostech sesbírají a podle počtu hlasů se pak jejich výnos jejich věnuje ve prospěch vybraných skupin, nebo skupiny. Konkrétní využití těchto peněz je pak zrealizováno prostřednictvím příslušných farností anebo místních charit.

Více informací o Postní almužně naleznete zde.

 

Pin It