nasisvati makřeholnice a mučednice

Marie Antonína Kratochvílová se narodila v roce 1881 v rodině slévače vítkovické slévárny Jana Kratochvíla. Ten se do Ostravy přistěhoval se svou ženou Johannou a dcerou Valerií v roce 1879. Marie Kratochvílová ve své věřící rodině prožila harmonické dětství. Jako malé dítě zažila počátek výstavby dělnických kolonií z červených cihel a budování farního kostela sv. Pavla.

Ve svých dvaceti letech vstoupila do kongregace Chudých školských sester Naší Paní. Působila jako učitelka ve školách kongregace v Karviné, pak ve Lvově a v Tlumači. Nakonec byla představenou komunity v Mikuličíně. Během 2. světové války neohroženě pomáhala potřebným a postiženým lidem. Za svou činnost byla 9.7. zatčena gestapem a vězněna v politickém vězení ve Stanislavově na dnešní Ukrajině. Zemřela následkem týrání a nemoci 2.10.1942 v nemocnici ve Stanislavově, pět dní poté, co opustila vězení. Blahořečena byla 13.6.1999 ve Varšavě spolu s mučedníky pro víru z doby 2. světové války.

Připomínáme si ji 12. června.

Blahoslavená Marie Antoníno Kratochvílová, rozněcovalas víru v dětech a mládeži, když jsi je vychovávala. Bdi nad nimi i dnes a pomáhej jejich učitelům a vychovatelům, aby o ně s láskou pečovali.

Pin It