Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Ostrava-Svinov

Adresa: Bílovecká 548/50, 72100 Ostrava, Svinov
Děkanát Ostrava
E-mail: rkf.ostravasvinov@doo.cz
Telefon: 596961489
Web: www.farnostsvinov.cz

Osoby: