Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Větřkovice

Adresa: 73,
Děkanát Opava
E-mail: rkf.vetrkovice@doo.cz

Osoby:

P. Mgr. Petr Bohačíkadministrátor excurrendo