Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Štáblovice

Adresa: č. 38,
Děkanát Opava
E-mail: rkf.stablovice@doo.cz
Telefon: 737958281
Web: farnoststablovice.webnode.cz

Osoby: