Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy

Adresa: 64,
Děkanát Opava
E-mail: rkf.skripovuopavy@doo.cz
Telefon: 731625669

Osoby: