Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Opava-Kylešovice

Adresa: Hlavní 1265/118, 747 06 Opava - Kylešovice
Děkanát Opava
E-mail: rkf.opavakylesovice@doo.cz

Osoby: