Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Neplachovice

Adresa: Kostelní 43,
Děkanát Opava
E-mail: rkf.neplachovice@doo.cz
Telefon: 732451833
Web: farnostneplachovice.webnode.cz

Osoby: