Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Litultovice

Adresa: 81,
Děkanát Opava
E-mail: rkf.litultovice@doo.cz
Web: farnostslavkov.majestat.cz

Osoby: