Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Jakartovice

Adresa: 94,
Děkanát Opava
E-mail: rkf.jakartovice@doo.cz

Osoby:

P. Mgr. Miroslav Horňákadministrátor excurrendo