Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Brumovice

Adresa: Kostelní 43,
Děkanát Opava
E-mail: rkf.brumovice@doo.cz
Web: farnostneplachovice.webnode.cz

Osoby:

P. Mgr. Lubomír Hladonikadministrátor excurrendo