Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Vysoká u Krnova

Adresa: Slezské Rudoltice 2, 793 97 Slezské Rudoltice
Děkanát Krnov
E-mail: rkf.vysokaukrnova@doo.cz

Osoby:

P. Paweł Ziółkowski, Th.D.administrátor excurrendo