Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Úvalno

Adresa: Úvalno 15, 79391 Úvalno
Děkanát Krnov
E-mail: rkf.uvalno@doo.cz

Osoby:

P. Mgr. Karel Doleželadministrátor excurrendo