Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Slezské Rudoltice

Adresa: Slezské Rudoltice 2, 793 97 Slezské Rudoltice
Děkanát Krnov
E-mail: rkf.slezskerudoltice@doo.cz

Osoby:

Mgr. Marcel Jedelskýjáhen trvalý
P. Mgr. Jan Mazuradministrátor excurrendo