Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Pitárné

Adresa: 2,
Děkanát Krnov
E-mail: rkf.pitarne@doo.cz

Osoby:

P. Paweł Ziółkowski, Th.D.administrátor excurrendo