Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Liptaň

Adresa: nám. ČSA 3/3, 793 95 Město Albrechtice
Děkanát Krnov
E-mail: rkf.liptan@doo.cz

Osoby:

P. Mgr. Jan Randaadministrátor excurrendo