Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Krasov

Adresa: nám.Osvobození 27/7, 79401 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
Děkanát Krnov
E-mail: rkf.krasov@doo.cz

Osoby:

P. Mgr. Karel Doleželadministrátor excurrendo