Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Rychvald u Karviné

Adresa: U Pošty 38, 735 32 Rychvald u Karviné
Děkanát Karviná
E-mail: rkf.rychvald@doo.cz
Telefon: 596530243
Web: www.farnostrychvald.cz

Osoby:

P. ThLic. Petr Smolekadministrátor