Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Doubrava

Adresa: Doubrava č. 346, 73533 Doubrava
Děkanát Karviná
E-mail: rkf.doubrava@doo.cz
Web: www.farnostdoubrava.cz

Osoby:

P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvákadministrátor excurrendo