Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Bohumín-Starý Bohumín

Adresa: Farská 301, 73581 Starý Bohumín
Děkanát Karviná
E-mail: rkf.starybohumin@doo.cz
Telefon: 596013015
Web: www.rkf-starybohumin.cz/page.php?id=2

Osoby: