Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Bohumín-Nový Bohumín

Adresa: nám. T.G. Masaryka 284, 73581 Nový Bohumín
Děkanát Karviná
E-mail: rkf.novybohumin@doo.cz
Telefon: 731604504
Web: mujweb.cz/funb

Osoby: