Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Karlovice

Adresa: Palackého 221, 79326 Vrbno pod Pradědem
Děkanát Bruntál
E-mail: rkf.karlovice@doo.cz
Telefon: 731534033

Osoby:

P. Mgr. Miroslav Horákadministrátor excurrendo