Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Ryžoviště

Adresa: Mučedníků 51, 79356 Ryžoviště
Děkanát Bruntál
E-mail: rkf.ryzoviste@doo.cz

Osoby:

P. Mgr. Josef Altmanadministrátor excurrendo