Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Rýmařov

Adresa: Školní náměstí 207/3, 79501 Rýmařov
Děkanát Bruntál
E-mail: rkf.rymarov@doo.cz
Telefon: 554212165
Web: www.rymarovskafarnost.wz.cz

Osoby: