Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Roudno

Adresa: nám. J. Žižky 6/8, 79201 Bruntál
Děkanát Bruntál
E-mail: rkf.roudno@doo.cz

Osoby:

P. Dariusz Jan Cecerski, OTadministrátor excurrendo