Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Razová

Adresa: Razová 291, 79201 Razová
Děkanát Bruntál
E-mail: rkf.razova@doo.cz

Osoby:

P. Mgr. Remigiusz Paweł Wentlandadministrátor excurrendo