Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Huzová

Adresa: Huzová 148, 79351 Huzová
Děkanát Bruntál
E-mail: rkf.huzova@doo.cz

Osoby:

P. Mgr. ICLic. František Zehnal, Th.D.administrátor excurrendo