Diecézní katalog

Zadejte název farnosti, řádu, instituce nebo příjmení osoby:
Případně vyberte funkci:

Římskokatolická farnost Andělská Hora ve Slezsku

Adresa: Malá Morávka č. 31, 793 36 Malá Morávka
Děkanát Bruntál
E-mail: rkf.andelskahora@doo.cz
Web: www.farnost-malamoravka.cz

Osoby:

P. Mgr. Karel Rechtenbergadministrátor excurrendo