Previous Next Play Pause
Dveřmi otevřených chrámů prošlo 225 tisíc lidí. Skokanem roku je „šikmý kostel“ v Karviné
Biskup Martin zve k synodálnímu procesu v diecézi (Video)
Na Ignaciánské exercicie do Českého Těšína
Nemocniční kaplani nabízejí své služby i lékařům, zdravotníkům a rodinným příslušníkům

Vatikán - Od roku 2007 je 24. květen spojen s modlitbami za církev v Číně - tehdy vyjádřil toto přání papež Benedikt XVI. ve svém dopise adresovaném čínským věřícím. 24. květen je den Panny Marie Pomocnice křesťanů, která je uctívána v mariánské svatyni Še-šan v Šanghaji, nejvýznamnějším poutním místě Vatikánu věrné čínské církvi. Ta zažívá stále krušné období, poutní slavnosti jsou zde zakazovány a např. diecéze Changsha má od letošního dubna nového biskupa schváleného Svatým stolcem po dlouhých 12 letech, kdy předešlý biskup Simone Qu Tianxi odešel na věčnost.

 

 "V tento den katolíci celého světa – zvláště ti, kteří jsou čínského původu – ukážou svou bratrskou solidaritu a starostlivost o Vás tím, že budou Pána dějin prosit o dar vytrvalosti ve vydávání svědectví. Je jisté, že Vaše minulá i současná utrpení pro svaté jméno Ježíšovo a Vaše neochvějná věrnost Jeho náměstkovi budou odměněny, byť se někdy může zdát, že vše je smutným nezdarem," stojí v onom papežském listu z roku 2007.

 „Pane, potěš Čínu a ty, kteří jsou pronásledováni pro Krista v této velké zemi: Uděl jim radost ze společenství s univerzální církví. Žehnej jim a dej, aby símě, které s trpělivostí a láskou pěstovali během let utrpení, přineslo bohatý užitek. Slituj se, Pane, nad těmi bratry a sestrami, kteří se rozhodli oddělit od Tebe, dej, aby se vrátili do jednoho stáda a k jednomu pastýři,“ modlil se v roce 1991 Ignatius kardinál Kung, biskup šanghajský, s nímž si můžete přečíst rozhovor o situaci věřících v jeho zemi. O historii církve v Číně pojednává tento článek.

http://tisk.cirkev.cz/ze-zahranici/papez-veli-k-modlitbe-za-cinskou-cirkev/

Modlitba k naší Paní v Šešan

Ó, nejsvětější Panno, Matko vtěleného Slova i Matko naše, v Šešan tě uctívají jako Pomocnici křesťanů a celá čínská církev k tobě hledí s oddanou zbožností. Přicházíme tě dnes prosit za ochranu. Shlédni na Boží lid a s mateřskou péčí jej veď po cestách pravdy a lásky, aby byl vždy kvasem harmonického soužití mezi všemi občany.

Když jsi v nazaretském domku poslušně řekla své "ano", svolila jsi, aby věčný Boží Syn přijal tělo v tvém panenském lůně a započal tak v dějinách své dílo vykoupení. Ochotně ses na něm podílela a připustila jsi, aby meč bolesti pronikl tvou duši až do vrcholné hodiny kříže, kdy jsi na Kalvárii zůstala stát po boku svého Syna, který umíral, aby člověk mohl žít.

Od tohoto okamžiku ses novým způsobem stala Matkou všech, kteří tvého Syna Ježíše ve víře přijímají a rozhodují se jej následovat tím, že na sebe berou jeho kříž. Matko naděje, v temnotě Bílé soboty jsi s neochvějnou důvěrou putovala k velikonočnímu úsvitu. Dej svým dětem schopnost, aby i v nejtemnějších momentech dokázaly rozpoznávat znamení Boží láskyplné přítomnosti.

Naše Paní ze Šešan, pomáhej všem lidem v Číně, kteří navzdory každodenním obtížím nepřestávají věřit, doufat a milovat. Kéž se nikdy nebojí mluvit o Ježíši před světem a o světě před Ježíšem. V sousoší nad oltářem v Šešan zvedáš svého Syna do výše a nabízíš jej světu s náručí otevřenou v gestu lásky. Pomáhej čínským katolickým křesťanům, aby byli věrohodnými svědky této lásky, spojeni s Petrovou skálou, na které je církev zbudována. Matko Číny i celé Asie, oroduj za nás nyní i na věky. Amen.

 

Pin It