Previous Next Play Pause
Program televize Noe z Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové
Nabídka prázdninových exercicií v roce 2022
Završení synodálního procesu v diecézi
Modlitba za volbu diecézního biskupa
Ruda u Rýmařova - Na pouť k svátku Posvěcení římské baziliky Panny Marie Sněžné do Rudy u Rýmařova zve místní duchovní správa poutníky z celé diecéze. Poutní slavnost je letos 7. 8. 2011 výjimečná tím, že se koná v roce 20. výročí od smrti olomouckého arcibiskupa Mons. ThDr. Františka Vaňáka, který na Rýmařovsku dlouhodobě působil.

Mši svatou v 9.00 bude v kostele Panny Marie Sněžné sloužit biskupský vikář pro duchovní povolání, P. Mgr. Adam Rucki. Mše svatá bude obětována za dobrodince a poutníky. Hlavní poutní mši svatou v 11.00 hodin bude sloužit biskup ostravsko-opavské diecéze, Mons. František Václav Lobkowicz OPraem. Obětována bude za poutníky a Mons. ThDr. Františka Vaňáka, arcibiskupa olomouckého, při příležitosti 20 let od úmrtí a připomínce nedožitých 95 let. V 15.00 hodin bude v areálu barokního Křížového vrchu pobožnost křížové cesty a slavnostní chvalozpěv Te Deum.

Barokní kostel Panny Marie Sněžné dal v Rudě postavit v letech 1756-1758 uničovský rychtář Jiří Greschenberger na poděkování za záchranu svého životapři nebezpečném pádu do rokle v tamním lese. Tentýž donátor vybudoval v r. 1760 barokní křížovou cestu, výjimečné výtvarné úrovně a zcela ojedinělého kompozičního pojetí. Jednotlivá zastavení začínají u kostela a pokračují na kopec Křížový vrch (589 m n. m.). Sousoší Ukřižování je na vrcholu a je v životní velikosti. Křížový vrch je místem dalekého rozhledu, tvoří dominantu širokého okolí.

Ruda u Rýmařova leží mezi městy Rýmařov a Uničov v polovině spojovací cesty mezi Tvrdkovem a Dlouhou Loučkou. Kostel je v centru obce. O vysoké návštěvnosti poutního kostela během věků svědčí prošlapaný práh při vchodu do chrámu. Interiér kostela je vyveden ve světlých barvách s mramorovým oltářem a kopií obrazu z římské baziliky Panny Marie Sněžné. V kostele najdeme také sochy sv. Jáchyma a sv. Anny. Varhany jsou posledním hrajícím nástrojem mistra Schwarze z města Libavá z roku 1762.

K významným duchovním správcům patřili P. Jan Blokša (1899-1901), přítel a překladatel spisovatele Jaroslava Vrchlického a obnovitel poutního místa P. Antonín Vavroušek (1964-1983).  Dlouholetým duchovním správcem Rudy nad Moravou byl emeritní děkan bruntálského děkanátu, P. Bohumil Měchura. Nyní je poutní místo v péči bruntálského děkana P. Františka Zehnala, ThD., který působí v Rýmařově.

 

Více o poutním místě a další fotografie http://ado.cz/poutni/ruda/ruda.htm

 

Pin It